estels

estels

blau


cru

gris

rosabossa xumet


bossa biberó

bossa petita - 1 
(berenar, roba o sabates


bossa petita - 2 
(berenar, roba o sabates)bossa petita - 3 
(berenar, roba o sabates)
  
bossa mitjana (roba o sabates)


 
pitet nadó

body


tovallolaexemples de conjunts

C01 - bossa biberó i bossa xumet


C02 - bosses petites

C03 - bosses petites i bossa mitjana


C04 - bossa biberó, bossa xumet,
bosses petites i bossa mitjana


C05 - bossa mitjana i bossa petita


C06 - bossa biberó, bossa xumet,
bossa mitjana i bossa petita


C07 - bossa biberó, bossa xumet i 
pitet nadó


C08 - pitet nadó, bossa xumet,
bossa biberó i body


C09 - pitet nadó i tovallola tocador


C11 - pitet nadó, bosses petites
i bossa mitjana

C12 - bossa mitjana, pitet nadó
i bossa petitabossa xumet


bossa biberó

bossa petita - 1 
(berenar, roba o sabates

bossa petita - 2 
(berenar, roba o sabates

bossa petita - 3 
(berenar, roba o sabates

bossa petita - 4 
(berenar, roba o sabates

bossa mitjana (roba
 o sabates
)

pitet nadó

pitet gran

body


tovallolaexemples de conjunts


C01 - bossa xumet i bossa biberóC02 - bosses petites


C03 - bosses petites i bossa mitjanaC04 - bosses petites, bossa biberó,
bossa xumet i bossa mitjana
C05 - bossa mitjana i bossa petita


C06 - bossa biberó, bossa xumet,
bossa mitjana i bossa petita


C07 - bossa biberó, bossa xumet i
pitet nadó


C08 - body, bossa biberó,
bossa xumet i pitet nadó


C09 - tovallola tocador i pitet gran


C11 - bosses petites, pitet nadó
bossa mitjana

C12 - pitet gran, bossa mitjana
i bossa petita
Comments